Виберіть свою країну:
SULO Global
SULO France
SULO Germany
SULO Spain
SULO Benelux
SULO Россия
SULO UK
SULO Switzerland
SULO Chile
SULO Україна

ОДНА МЕТА. ЄДИНА КОМАНДА.

Людський капітал Групи — наш найцінніший актив. Кожен співробітник має певну частку досвіду, навичок і енергії, які відповідають запитам і потребам наших клієнтів. Група SULO є прихильником цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй: гідна праця, економічне зростання, гендерна рівність, хороше здоров’я і добробут.

2.500 ЗАЛУЧЕНИХ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ СПІВРОБІТНИКІВ

У 2021 році у групи було 2.500 постійних співробітників у більш ніж 40 дочірніх компаніях, у тому числі понад 700 — на дев’яти промислових виробничих майданчиках. Таким чином, міцне положення групи в Європі робить сильний вплив на регіони, в яких її додана вартість перерозподіляється. Це головний аспект нашої соціальної відповідальності — захист робочих місць в регіонах, найбільш близьких до наших клієнтів з місцевих органів влади.

ВИЗНАННЯ І РОЗВИТОК НАВИЧОК КОЖНОЇ ЛЮДИНИ.

Група SULO намагається пропонувати співробітникам можливості для просування по кар’єрних сходах і розвитку їх можливостей працевлаштування. Група проводить амбітну і динамічну політику навчання для того, щоб кожен міг знайти своє місце і розкрити потенціал. У 2019 році 54% співробітників Групи пройшли навчання. На наших виробничих майданчиках цифрові можливості використовують для навчання персоналу питанням ергономіки, а також для передачі ноу-хау та інформації про процеси, які не є частиною повсякденної діяльності. Етика, повага прав людини й боротьба з дискримінацією — все це є частиною головних принципів Групи SULO, як щодо власної діяльності, так і діяльності, яку здійснюють субпідрядники. Мета компанії — сприяти місцевому економічному розвитку і встановлювати партнерські відносини з усіма гравцями на локальному ринку. У цьому контексті ми говоримо не тільки про виробничий ланцюжок, а й про виробничо-збутовий ланцюг, який обслуговує інтереси місцевих громад, ділових кіл і громадян. Група також має намір боротися проти всіх форм дискримінації. Інтеграція вразливих груп суспільства є природною і невід’ємною частиною нашої “дорожньої карти”. Етичний кодекс Групи відзеркалює її цінності й містить Кодекс поведінки, якого ми дотримуємося у всіх сферах корпоративного життя.

КОРПОРАТИВНА ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

SULO підтримує ініціативи щодо найму людей з особливими потребами, збереження робочих місць, співпраці з центрами зайнятості ESAT та підписання контрактів, аби кожен мав можливість отримати роботу.

ВІДКРИТИЙ І ПРОЗОРИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

Спільне використання та обмін інформацією зі співробітниками є пріоритетом для Групи. Така політика відкритого й прозорого діалогу дозволяє підтримувати перетворення компанії в дусі взаємної поваги. Політика корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) була впроваджена нещодавно, і у Франції, наприклад, участь співробітників у прибутку включає критерій КСВ щодо відновлення/повторного використання деталей, що були у вжитку.

ЄДИНА КУЛЬТУРА — ЦІННОСТІ SULO

Ми — відповідальна та зацікавлена спільнота, ми цінуємо повагу та безпеку один одного, заохочуємо колективну роботу в дусі взаємної довіри, прагнемо до досконалості та заохочуємо інновації для задоволення клієнтів, що є нашою кінцевою метою. Кожен день живучи цінностями, які об’єднують нас!

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА В ЦЕНТРІ УВАГИ ГРУПИ SULO

Забезпечення здоров’я і безпеки всіх співробітників і стейкхолдерів — одна з ключових цінностей компанії. Політика групи в галузі безпеки заснована на системі управління охороною праці та промисловою безпекою, визнаної у всьому світі. Вона є невіддільною частиною політики управління і доводиться до відома всіх співробітників за допомогою професійної підготовки та підвищення обізнаності.

Стандарт ISO 45001. Це дозволяє нам:

  • Підвищити безпеку праці робітників на всіх рівнях
  • Сприяти соціальному діалогу на основі чітких і прозорих зобов’язань
  • Знижувати ризики й запобігати нещасним випадкам і аваріям
  • Скорочувати прямі й непрямі фінансові витрати, включно з витратами, пов’язаними з нещасними випадками, аваріями, відпустками по хворобі й матеріальним збитком.
  • Всі виробничі майданчики сертифіковані

КРАЩА ПРОГРАМА БЕЗПЕКИ

Запущена в 2005 році, ця програма заснована на короткому форматі оцінки ризиків і знанні кожним співробітником правил безпеки Групи. Програма передбачає співбесіду, тривалістю всього кілька хвилин. Вона заснована на п’яти стовпах Групи (Механізми і Матеріали, Кадри і Керівництво, Об’єкти і Моніторинг, Навколишнє середовище і Енергетика, Умови праці) і шести правилах Групи (Пересування пішоходів, Засоби індивідуального захисту та Інструменти, Вилочні навантажувачі, Вантажі, що підіймають, Блокування запуску машин до огляду техніком, Висотна робота). Такий підхід сприяє формуванню культури безпеки на щоденній основі

© SULO Україна